نمایشگاه بین المللی معدن و نفت 2023 در مغولستان

نمایشگاه بین المللی معدن و نفت 2023 در مغولستان

Jun 15, 2023

زمان : ۴-۶ اکتبر ۲۰۲۳

استخراج معادن در قزاقستان